top of page
Rozpočty staveb.jpg

Rozpočty staveb, výkazy výměr

Rozpočtování a plánování stavebních projektů jsou mnohdy náročnými úkoly k tvorbě pevné základny pro úspěšnou realizaci stavebních projektů. Klíčem je detailní porozumění rozpočtům staveb, výkazů výměr a sledování jejich čerpání v rámci realizace.
 

Rozpočty staveb jsou klíče k úspěšnému stavebnímu projektu

Rozpočty staveb jsou kritickou součástí jakéhokoli stavebního projektu. Plánování financí od počátku projektu do jeho dokončení pomáhá zaručit, že stavba proběhne hladce a v rámci stanovených finančních limitů. Detailně zpracovaný rozpočet stavby zahrnuje náklady na zcela specifické materiály, práci a všechny další nezbytné výdaje, včetně vedlejších rozpočtových nákladů, které tvoří autorský a projektový dozor, úklid, zabezpečení apod.
 

Tvorba výkazů výměr pro nacenění stavebními dodavateli

Výkazy výměr představují v procesu rozpočtování staveb významnou položku. Detailně popisují množství a typy materiálů a práce potřebné k dokončení projektu, technologické přirážky, rezervy a objemy, které jsou nezbytné pro srovnání cen jednotlivých dodavatelů včetně jejich následné logistiky objednávek v konkrétních objemech a časech. Tvorba přesných výkazů výměr je nezbytná pro správné rozpočtování a efektivní výběr budoucího zhotovitele stavby.

Naše rozpočty či výkazy výměr zpracováváme ve formě off-line souborů v systému KROS a rozpočtové soustavě URS. Taktéž jsme schopni tyto práce provést na cloudové platformě KROS vlastněné zákazníkem.

Příprava výkazu výměr či stavebního rozpočtu ze strany projektanta stavby mohou hrát zásadní roli v úspěšnosti vašeho stavebního projektu. Pokud hledáte způsoby, jak tyto nástroje efektivně využít ve svém projektu, jste na správném místě a zcela jistě se na nás můžete kdykoliv obrátit.

bottom of page