top of page
Inženýring staveb.jpg

Stavební povolení, inženýring staveb

Projektování a realizace staveb jsou složité procesy, které vyžadují precizní plánování a pečlivou správu. Jedním z nejdůležitějších aspektů těchto procesů je získání stavebního povolení a správná administrace souvisejících činností v povolovacích procesech státní správou.

Vyřízení stavebního povolení

Stavební povolení je dokument, který potvrzuje, že váš stavební projekt je v souladu s místními a státními stavebními předpisy a zákonem. Je to nezbytný krok pro zahájení jakékoliv stavby, rekonstrukce či demolice. Získání stavebního povolení vyžaduje předložení detailního stavebního plánu a často také schválení dalších dokumentů a příloh od mnoha institucí a správních agend.

Inženýring od investičního záměru až k povolení stavby

Inženýring v oblasti stavebnictví se zabývá řadou technických a administrativních činností, které jsou součástí stavebního procesu. Součástí naší práce je zajištění komplexního inženýringu ke stavbě od identifikace závazných pokynů stanovených územními plány obcí a měst až po zajištění splnění podmínek všech dotčených orgánů v souladu s platnými stavebními plánovacími předpisy. Úspěšně tak lze zajistit vždy rozhodnutí o povolení stavby do několika měsíců od zahájení přípravy stavební dokumentace.

bottom of page