top of page
Architektura staveb.jpg

Architektura a design staveb

Architektura je základním kamenem stavitelství, který obsahuje širokou škálu prvků od globálního urbanismu a krajinářské architektury po klasické stavitelství budov a detailní design, jako je architektura zahrad a bytů. V užším smyslu je architektura chápána jako umělecké dílo, jehož styl a způsob výstavby jsou nositeli určitého uměleckého pojetí nebo názoru.

Architektura spojuje estetické a stavební principy, což odráží proměny společnosti. Z dlouhodobého vývoje architektury vyplynula pravidla, která definují, jaké tvary, materiály a jejich kombinace jsou vhodné pro různé účely.


Architektura ale také respektuje pravidla pro budoucí způsob výstavby v souladu se stavebními předpisy, územními plány až po stavební detaily, které určují pohyb po stavbách, jejich způsob využívání a provozu včetně hygienických norem a podmínek pro jejich realizaci.

Na podkladě všech těchto podmínek zpracováváme komplexní studie s hlediska venkovního designu staveb zasazených do konkrétního prostředí s užitnou hodnotou jejich budoucího stavu využití za použití moderních forem navrhovaných technologií a materiálů pro nízkoenergetické stavby a optimální provozní podmínky. V rámci těchto služeb taktéž vypraováváme vizualizace staveb či digitální animace, jak budoucí stavby mohou vizálně oslovit svého investora.


 

bottom of page