top of page
Dotace.jpg

Dotace na zateplení či novostavby

V oblasti dotací se zabýváme těmito službami již 13 let se zkušenostmi realizace několik set úspěšně dokončených projektů, administrace a vyplacení dotací na účet zákazníků. Základem úspěšnosti jakékoliv stavební akce ve spojení s dotacemi je znalost požadavků proveditelnosti zateplení staveb, jejich dosažitelnosti v rámci stavebních úprav či prací do stavu odpovídající charakteru metodiky jednotlivých výzev na dotační podporu.

Dotace na klíč s 13 lety zkušeností

Celou touto problematikou se zabývá naše divize správy dotací na webu www.sprava-dotaci.eu kde so dozvíte více podrobností a lze si zde zajistit komplexní informace o řešení zajištění dotací na klíč.

logo_web.jpg

V rámci projektů na dotace je možné vypracovat dle platných dotačních výzev jak projekty na dílčí zateplení objektů, či komplexní v programu Oprav dům po babičce až po projekty pasivních staveb, respektive novostaveb.

Dotace na rodinné a bytové domy

Zde máme za sebou řadu konkrétních úspěšných akcí pro jednotlivé zákazníky ale i pro některé developerské projekty realizované v období 2015 – 2021.

Veškeré dotační podklady vypracováváme jak v souladu s požadavky fondu, tak i pro případné stavební ohlášky, stavební řízení včetně výpočtů energetické náročnosti budov, výkazů výměr na budoucí stavební práce až po případný stavební dozor realizací pro účely dotací.

bottom of page