top of page
Modern Architecture

PROJEKTOVÁNÍ
Pozemních staveb

Logo_PROJECTATELIER_final_negativ.png

Projektový ateliér

01

PROJEKTY STAVEB

02

INŽENÝRING

03

ROZPOČTY STAVEB

04

DOTACE NA STAVBY

stavby.jpg

Projekty staveb

Provádíme vypracování projektů pozemních staveb od architektonické studie, dokumentace pro stavební povolení až do stupně prováděcí dokumentace pro provedení stavby. Dále po ukončení staveb realizujeme dokumentace skutečného provedení staveb s revizními změnami v projektech pro archivaci či správu nemovitostí. Naše projektové právě jsou prováděny na základě letitých zkušeností primárně z vlastní praxe provádění staveb pro naše zákazníky či developerské zakázky.

Projekty, které připravujeme realizujeme i s ohledem na finanční náročnost budoucího investičního záměru zákazníka.

01

Inženýring, povolení

Inženýring neboli vyřízení stavebního povolení a veškeré administrativní úkony zahrnující úspěšné vyřízení všech povolovacích procesů je další naší významnou službou a pomocí související se správně vypracovanou projektovou stavební dokumentací.

Veškeré podklady pro úspěšné řízení a vyjádření správních orgánů vypracujeme v souvislosti se požadavky investora stavby či záměru, který je třeba povolovacím procesem provést. Naše zkušenosti nám pomáhají řešit bezchybně a v krátkých lhůtách vše co je k řádnému povolení staveb třeba.

02

1625.JPG

Rozpočty staveb

Vypracování položkového rozpočtu stavby či slepý výkaz stavebních výměr je další prací, kterou v rámci přípravy stavebních projektů realizujeme v rozsahu, který odpovídá unifikované formě zpracované v systému URS ocenění. Výstupy položkových rozpočtů zpracováváme v profesionálním stavebním rozpočtovém software KROS, ve kterém je následně možné provádět čerpání stavby, podklady k fakturacím až po řešení evidence položkových více či méně prací na stavbách. V rámci rozpočtování staveb připravujeme i podrobné výkazy materiálových spotřeb včetně TZB.

03

Dotace na stavby

Pro realizace rekonstrukcí staveb či novostavby projektujeme a optimalizuejme projekty tak aby investor garantovaně mohl tyto dotace čerpat v maximální možné míře. S tím souvisí i energetická optimalizace a správný výběr technologických řešení, které v konceptu všech projekčních prací jsme schopni připravit a následně i v zastoupení klienta dotace podat s komplexním vyřízením žádosti až po platbu dotace na účet zákazníka. V této oblasti zpracováváme i posudky pro obce a města včetně komerčních staveb, které mohou využívat dotací IROP či OP PIK.

04

Projekty staveb a servis na klíč

V celém průřezu našich služeb v oblasti projektování staveb včetně inženýringu, rozpočtování a dotací dnes umíme nabídnout našim zákazníkům vše s garancí na základě letitých zkušeností a mnoha realizovaných projektů včetně zkušeností nasbíraných při vlastních stavebních realizacích.

S rychle rostoucím trhem v oblasti stavebních materiálů a technologií máme přehled o tom, jaké postupy a materiály k různých stavebním příležitostem je vhodné používat, jaké se zde pohybují ceny až po informace, jaké sebou tyto stavební práce nesou požadavky na způsob zpracování a problémy, kterým je nutné předcházet.

S tím úzce souvisí i rozpočty staveb po stránce praktických zkušeností ze staveb samotných, aplikovatelnost jednotlivých akcí v rámci komplexního řešení stavby, projektový autorský dozor včetně průběžných revizí dokumentace dle změn, které se na stavbách realizují na podkladě požadavků investora.

Naše zkušenosti Vám pomohou pochopit celý stavební proces a pomohou Vám se připravit na disciplínu, která pro každého nového investora není jednoduchým úkolem, jak se na celý stavební proces připravit a co vše je nutné k budoucí realizaci připravit, aby samotná stavba nebyla problematickou akcí.

bottom of page