jsme

zapálení

NAŠE SLUŽBY

 • Stavební povolení

  Vyřízení stavební ohlášky či povolení stavby s komplexním inženýringem k zakoupené dokumentaci.

 • Stavební dozor

  Technický dozor investora stavby počínaje kontrolou projektu po dozorování stavby v jejím průběhu.

 • Individuální projekt

  Realizace individuálních projektů s návrhem architekta na míru a požadavky zákazníka.

 • Klientské změny

  Realizace změn v rámci typových projektů jak na konstrukcích tak vybavenosti dokončení stavby.

 • Vizualizace

  Design a vizualizace staveb usazených do situace pozemku s okolní zástavbou v rámci reálného prostředí.

 • Dotace

  Vyřízení dotací na rekonstrukce staveb, novostavby rodinných a bytových domů.

Stavební povolení

Pro Váš projekt stavby rodinného domu vyřídíme veškeré potřebné administrativní dotazy, připomínky a řízení spojené s ohláškou či získáním stavebního povolení.

Veškeré tyto služby inženýringu primárně zpracováváme pro projekty domů, které zde nabízíme včetně individuálních projektů či developerských aktivit.

Stavební řízení je vždy individuální činnost, na kterou dle náročnosti projektu připravíme cenovou nabídku realizace a harmonogramu.

Stavební dozor

Zajistíme pro Vás stavební dozor investora od samotné kontroly projektové dokumentace, rozpočtu a veškerých souvisejících přípravných činností ke stavbě domu, rekonstrukci či dílčím stavebním činnostem.

V rámci stavby provádíme pravidelné kontroly stavby formou technického dozoru, zastupujeme investora před dodavateli stavby, kontrolujeme čerpání rozpočtů, technologické postupy až do samotného převzetí stavby zpět od dodavatele ke kolaudaci.

 
 

Individuální projekt

Vypracujeme pro Vás individuální projekt na míru Vašeho zadání z hlediska prvotní architektonické studie až po zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení či následnou prováděcí projektovou dokumentaci.

V rámci stavby posléze vykonáváme na stavbě autorský dozor architekta a projektanta k dodržování veškerých technologických a designových požadavků kladených od investora na dodavatele.

 

Klientské změny

V rámci přípravy projektové dokumentace s klienty konkretizujeme požadavky na budoucí vybavení domu primárně pro dokončovací práce typu podlahových krytin, interiérových dveří, obkladů a dlažeb, zařizovacích předmětů apod.

Připravíme veškeré konkrétní změny jak na úrovni informací v projektu, tak i pro položkový rozpočet budoucí výstavby postavený na reálných cenách.

Předcházíme situacím, kdy investor v průběhu stavby požaduje změny, na které není finančně připraven.

 

Vizualizace

Připravíme pro Vás standardní a individuální design řešení budoucí výstavby rodinných a bytových domů, bytů včetně designu interiéru koupelen, kuchyní a vybavenosti domu.

Vizualizace jsou součástí individuálních projektů nebo tvorby designu na zakázku spolu s interiérovým architektem.

V rámci vizualizací umíme zpracovat výstup do podoby statických obrázků, video prezentací či 3D 360 virtuálních prohlídek.

Dotace

Realizujeme zajištění dotací pro rekonstrukce staveb se zateplením, výměny tepelných zdrojů či pro novostavby. Naše zkušenosti jsou ověřeny stovkami realizovaných projektů jak pro jednotlivé investory, tak i pro developerské společnosti.

Na zpracování celého balíku těchto služeb dáváme smluvní garanci, že námi vypracované dokumenty jsou akceptovány pro následné vyplacení dotací na účet investora stavby.

 
 
Rychlý kontakt / dotaz
Upřesněte svůj zájem o naše sužby:

KONTAKTUJTE   NÁS:

Comfort space, a.s.
Tel: 602 441 191

Email: obchod@cs-as.cz

Argentinská 1027/20,

170 00 Praha 7

Logo_PROJECTATELIER_final_white.png

© 2020 by Comfort space, a.s. Všechny práva k prezentovaným obrazovým a textovým informacím vyhrazena.

Uvedené informace nemají charakter závazné cenové a obsahové nabídky.

 • Comfort space Facebook pages
Logo_PROJECTATELIER_final_SMALL.png