top of page
Vyhledat

Vedení elektronického stavebního deníku

Aktualizováno: 19. 3. 2021

Novelizace stavebního zákona již umožňuje využití vedení stavebního deníku formou elektronické evidence s přístupem a právy na správu obsahu dle nabídek různých komerčních poskytovatelů těchto CRM řešení. Od 1.1.2021 zákon vyžaduje u veřejných zakázek vedení stravebního deníku elektronicky především.Elektronický stavební deník


Od novely stavebního zákona v roce 2018 je již možné a zákonem uznatelné řešení vedení stavebního deníku za pomocí elektronické evidence a zápisu ze stavby s využitím mnoha velice užitečných doplňků na straně poskytovatelů těchto CRM řešení.


Deník rychle a přehledně

V celkové škále různých Cloudových řešení stojí za zmínku, že deník lze generovat, doplňovat a připomínkovat z hlediska obsahu všemi účastníky stavby, a to dle práv, kterou jsou pro tyto role správcem deníku vytvořeny.

Po dokončení stavby je posléze možné celý deník vygenerovat do podoby PDF dokumentů a tisku.


Další výhody

Za další výhodu tohoto řešení lze považovat i to, že do deníku lze vkládat fotodokumentaci z realizace jednotlivých stavebních postupů a dnů, čímž se pro všechny účastníky stávají tyto informace mnohem přehlednější a podrobnější, než je tomu formou standardního papírového sešitu.


Plánování a zpětná kontrola

Mezi další velice dobré funkce patří i plánování úkolů a připomínky technického dozoru stavby s konkrétním připomínkováním jednotlivých zápisů ze stavebního dne či realizace stavebního postupu.


Elektronický stavební deník je moderním řešením evidence staveb a zpřístupnění informací, se kterým primárně pracuje i společnost Comfort space, a.s.


#stavebnidenik #evidencestavby #stavbarealizace

90 zobrazení1 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page