Výstavba domu na klíč

Výstavba rodinného domu na klíč je služba, která Vám přinese mnoho plusů k celé uvažované investiční akci. Vše, co potřebujete vědět, je zde. Vše, co chcete garantovat, je následně ve smlouvě, kterou s Vámi na celou akci uzavřeme.

Mám zájem
o tuto službu

Výstavba rodinného domu na klíč

Výstupem po dokončení stavby bývá obvykle jedna ze dvou situací: klient je spokojený, nebo naprosto nespokojený. Kde však v případě nespokojeného klienta vzniká chyba? Příčin může být více, nebo jen jedna jediná. V prvním případě mohlo dojít k velkému podcenění přípravy projektové dokumentace, které často způsobí problémy v dodržení rozpočtu a komplikace vyplývající z nesprávného určení technologie výstavby a harmonogramu stavby. Další nepříjemnosti mohou vzniknout ze strany dodavatele, který slíbí klientovi cokoliv, jen aby mohl zahájit stavbu. Častým případem je kombinace výše zmíněných problémů, kdy se nedostatky neustále nabalují, vznikají nečekané vícenáklady, zpoždění stavby a kolikrát i závady v samotném provedení stavby. Na první pohled zcela jasná a zřejmě i snadná věc se může proměnit v neřešitelný problém, který nakonec dopadne na hlavu zákazníka.

Stavba na klíč je od nás garantována

Proč si můžeme tak směle dovolit napsat do nabídky našim zákazníkům, že svou práci garantujeme? Pracujeme na trhu s profesionálními stavebními společnostmi s množstvím referencí. Vybíráme si ke stavbám silné společnosti, které nemají problém dostat zaplaceno až po odvedení své práce, nebo její zcela prokazatelné části.

Pečlivá příprava projektu

Všechny stavební činnosti připravujeme již na samotném počátku zpracování projektové dokumentace tak, že se nejedná pouze o dokumentaci ke stavebnímu povolení, ale tvoříme prováděcí projekt výstavby s podrobnými technologickými požadavky na výstavbu.

Optimalizace projektu na investiční náročnost klienta

V rámci projektu zpracujeme v souladu s investičními možnostmi klienta optimalizaci a následné přesné rozpočty materiálů, stavebních prací a profesí. Dotáhneme tyto práce do specifikování takových detailů, jako je poslední klika u dveří nebo barva okapu. Nenecháváme v rozpočtu žádné místo na vícenáklady. Vše podrobně projdeme s realizační firmou a necháme tento rozpočet dát ke smlouvě o dílo. Zde začínáme řešit technický dozor stavby. Stavbu kontrolujeme i přesto, že víme, koho ke stavbě vybíráme. V případě stavby na klíč je náš technický dozor v ceně výstavby zcela zdarma.

Kontrolní dny na stavbě

Klientovi předáváme průběžně informace o stavbě, realizujeme s ním kontrolní dny tak, jako by stavěl stavbu samotný klient se svou stavební firmou. Na konci připravíme podklady pro kolaudaci objektu stavebním úřadem a po kolaudaci odevzdáváme stavbu do rukou zákazníka.

Garance stejných podmínek po celé ČR

Vše garantujeme smluvně. Za vše zákazníci platí až po prokazatelném prostavění všech naplánovaných akcí v rámci smlouvy a jejího harmonogramu. Za uvedené stavby dáváme záruku 6 let. Výstavby domů na klíč realizujeme ve stejném modelu a kvalitě po celé ČR. Zajistíme výstavbu klasického domu či nízkoenergetického pasivu se získání dotace v rozsahu 440 – 550 000,- Kč