Vizualizace

Design je obalem každého výrobku, prostřednictvím kterého se nám vše kolem nás prezentuje. Důležitá je však i skutečnost, zda samotný produkt a jeho kvalita, který se za obalem nachází, je tomuto designu věrný.

Mám zájem
o tuto službu

Vizualizace budov, exteriér a interiér

Každý z nás má rád pěkné věci. Nekupujeme si vždy to nejzákladnější a nejednoduší řešení u výrobků a služeb, protože se řídíme pocity. Za těmito pocity je vždy obal, který na nás působí více či méně pozitivně a vyvolává v nás emoce. To stejné lze tedy říct i o designu rodinných domů, interiéru a exteriéru prostředí, ve kterém bychom se cítili dobře a měli z takového prostředí příjemný pocit. Avšak ne každý si umí takové prostředí plně představit, dokud jej nedostane zpracované formou designu či vizualizace vytištěné na papíře.

Vizualizace v rámci projektování rodinných domů

Všechny projekty rodinných domů máme zpracované v plnohodnotném 3D softwarovém provedení,  ze kterých jsou v rámci prezentací jednotlivých domů zpracovány vizualizace a video prezentace. U každého domu je tak možné zpracovat i další vizualizace se zaměřením na detaily oken, balkónů, teras, vnitřních dispozic objektu a též i na samotné materiálové skladby či povrchy materiálů na domě samotném. Všechny tyto vizualizace umíme připravit nad rámec standardních podkladů pro zajištění bližší představy, jak bude Váš budoucí domov vypadat, či jak si vybavit dům různými prvky nábytku do interiéru.

Vizualizace exteriéru

V rámci 3D produkce jednotlivých objektů umíme zpracovat i vizualizaci Vašeho exteriéru domu s přesným řešením sklonu pozemku, osazení domu do pozemku včetně příjezdových cest či chodníků k domu, osvětlení na pozemku, záhonů, stromů a keřů. Můžeme zde zapracovat zahradní domek, altán, externí garáž a v podstatě cokoliv bude třeba, aby se z vizualizace dalo rozhodnout, jak následně design okolního prostředí upravit k Vaší plné spokojenosti. Všechny tyto úpravy však podléhají jedné věci a tou je polohopopisné a výškopopisné zaměření pozemku, které se realizuje naším geodetem pro zpracování projektu pro osazení objektu na pozemek. Dříve, než tedy proběhne toto zaměření, nemůžeme pracovat s výškou a s případným převýšením terénu na pozemku zcela přesně.