Projektová dokumentace

Výstavba domu začíná tehdy, kdy se začínáme jednat se zákazníkem o podobě projektové dokumentace. Ačkoli stavíme dům pouze výkresovou dokumentací, je třeba této přípravě věnovat značnou pozornost.

Mám zájem
o tuto službu

Projektová dokumentace, stanovení technologií a postupu

Každý, kdo se jednou či vícekrát v životě rozhodne pro výstavbu domu či jeho rekonstrukci, dojde k řešení, které se nazývá projektová dokumentace. Nicméně zde je důležité vyzdvihnout samotný fakt, že s celkovým přístupem a následným řešením má jen málokdo praktické zkušenosti a pod nátlakem reklamních nabídek a příslibů jsou klienti často nesprávně informováni o vhodnosti či účelnosti jednotlivých řešení, která by byla v jejich případě vhodnou aplikací. Při tvorbě projektové dokumentace je tedy dobré si vyslechnout zcela nestranný názor na celou věc od odborníka, který není klientem placen za to, co klient chce slyšet, ale naopak co je pro něj vhodné, ačkoliv se to nemusí v prvním případě vždy setkat s jeho doposud převládajícím názorem.

Projektování není pouze kreslení plánů, ale stanovení technologií výstavby

V celé řadě případů se dostáváme do situace, že nám zákazníci při tvorbě projektu a klientských změn předkládají požadavky a argumentace jako kdybychom měli před sebou reklamní letáky různých technologických firem, které takto své materiály prodávají a prezentují spotřebitelské veřejnosti. Zde se také spoléhá na to, že klient o technologii a technických parametrech nemá žádné nebo jen velmi malé povědomí. U nás je toto ovšem řešeno zcela objektivně, tudíž řešíme s klienty funkčnost projektu, způsob výstavby ve vztahu k rychlosti a kvalitě stavebních postupů včetně investiční náročnosti, do které se potřebuje klient vejít. V rámci našeho projetu , který je předmětem nabídky tohoto webu přistupujeme v rámci každého jednotlivého případu s klienty k diskuzi, co je cílem výstavby a co vše by měl klient v rámci projektu zvážit. Toto jsou naše služby poradenství, které věnujeme klientovi v rámci přípravy projektu v ceně samotného projektu zdarma.

Při konzultaci se zákazníkem nad budoucí výstavbou zkonzultujeme všechny technologické náležitosti a požadavky a domluvíme se na dalším postupu. Ačkoliv se zde stále bavíme o typovém projektu, u kterého je v podstatě vše hotové, je třeba kvůli návaznosti na posouzení statické zátěže konstrukcí a osazení objektu na pozemek tyto technologie stanovit poměrně přesně. V rámci technologií se také dimenzuje způsob zateplení, energetická třída objektu a s tím související budoucí uvažované náklady na samotný provoz objektu, tedy náklady na topení a teplou vodu. Po stanovení všech těchto technologií lze přesně připravit i výkaz materiálů a rozměrů stavby pro následnou kalkulaci pro výstavbu domu.

Jestliže má zákazník v plánu realizovat výstavbu svépomocí, je samo sebou na jeho rozhodnutí, jak dalece bude chtít s jednotlivými detaily v dokumentaci pomoci, aby výstavba probíhala bez problémů a zároveň aby při změnách nemusel klient před kolaudací stavby příliš stavební plány přepracovávat. V případě, že se jedná o realizaci výstavby prostřednictvím odborného dodavatele, je vhodné určité stavební postupy konzultovat v průběhu zpracování detailů dokumentace i se zástupcem dodavatele, aby se podařilo připravit dokumentaci do stavu, ze kterého bude možno zhotovit rozpočet s maximální přesností.

Dokumentace pro stavební povolení není to samé jako prováděcí dokumentace pro výstavbu. Dokumentace pro stavební povolení je v mnohých detailech jednodušší a neřeší absolutní detaily a skladby jednotlivých konstrukcí, jelikož toto stavební úřad neřeší. Naopak prováděcí dokumentace je podrobná do všech detailů a je tak i mnohem více propracovaná v rámci technologických postupů, výkazů materiálů a jejich konkretizace v plánech a následně i v rozpočtech. Klient, který požaduje realizovat stavbu na klíč v perfektním stavu, by měl do typového řešení projektu nechal zpracovat detaily na úrovni prováděcí dokumentace.

Všechny uvedené činnosti v rámci přípravy projektové dokumentace zajišťujeme a primárně pracujeme pro klienta a jeho zájmy, nikoliv zájmy dodavatelských firem, které se snaží prosazovat do staveb své materiály, ačkoliv jejich použití není vždy na místě a není v zájmu klienta ani v zájmu ekonomiky výstavby.

V rámci projektové dokumentace provádíme další služby vyžadované stavebním úřadem

 • Geodetické zaměření pozemku
 • Projekt napojení na inženýrské sítě
 • Projekt osazení objektu na pozemek
 • Statické posouzení konstrukcí objektu
 • Radonové měření pozemku
 • Požární zpráva
 • Průkaz energetické náročnosti budovy

V rámci projektové činnosti provádíme i tyto doplňkové služby

 • Projekt inženýrských sítí
 • Projekt garáže
 • Projekt centrálního vysavače
 • Individuální projekty na míru požadavků