Klientské změny

Chcete postavit svůj dům přesně podle svých představ? Máte požadavky na dispoziční úpravy projektu pro své budoucí bydlení? Jsme připraveni Vám zpracovat v rámci projektové dokumentace jakékoliv klientské změny.

Mám zájem
o tuto službu

Klientské změny a poradenství v rámci projektové dokumentace

Za celou dobu práce v oblasti projektování staveb jsme se nesetkali s tím, že by typový projekt mohl být vydáván zákazníkovi bez jakýchkoliv úprav v rámci interiérové dispozice či konstrukčních změn. Kupovat si projekt, který nebude přesně podle Vašich představ, nemá žádný smysl, protože za současných předpisů stavebního zákona musí být novostavba stavěna podle projektové dokumentace, která je předkládána ke stavebnímu povolení. Změny, které investor učiní v průběhu výstavby odchylkou od projektové dokumentace, zvýší jeho náklady na přepracování dokumentace do aktuálního stavu. Z tohoto důvodu Vám zpracujeme raději projekt precizně a na základě všech vašich požadavků, abyste následně mohli postavit Váš dům přesně podle této dokumentace.

Změny dispozice uvnitř objektu

Projekty rodinných domů z nabídky naší společnosti jsou koncipovány tak, aby bylo možné najít z 69 typových řešení projekt, který bude dispozičně nejvíce příbuzný požadavkům na budoucí výstavbu rodinného domu. Následně lze projekt jakkoliv dále dopracovat a přizpůsobit dispozičnímu uspořádání, které pro Vás zpracujeme v rámci klientských změn. Všechny vnitřní dispoziční úpravy, které se tak nedotknou nosných konstrukcí, pro Vás zpracujeme zcela zdarma. Do těchto změn patří změny velikostí otvorů, zvětšení či zmenšení oken, změny uspořádání pokojů, koupelen a dělicích příček.

Změny nosných konstrukcí a definice technologií

Změny nosných konstrukcí lze provést v jakémkoliv rozsahu dle požadavků zákazníka, ovšem tyto změny jsou již hrazenou službou v rozsahu 5 000 – 15 000 Kč podle celkové náročnosti zpracování všech požadovaných změn. Zde je důležité definovat i uvažované materiály na výstavbu objektu z hlediska následného zpracování statického posudku zatížení konstrukcí a související energetické náročnosti objektu. Pokud není předmětem změn jakákoliv změna konstrukcí, definují se pouze stavební materiály pro následnou výstavbu, což jsou změny, které nejsou zpoplatněné.

Projektové změny vůči územnímu plánu

Dříve než se zákazník rozhodne pro výstavbu rodinného domu, je velice nutné se obeznámit s územním plánem obce či města a případnými regulativy, které plán na výstavbu či rekonstrukci objektu vyžaduje. Následně pokud některý z vybraných projektů nevyhovuje těmto podmínkám, je možné je přepracovat v rámci již prezentovaných klientských změn. Na první jednání o klientských změnách je tak vhodné zajistit podklady, které územní plán obce na danou zástavbu vyžaduje.

Chcete-li předcházet nečekaným výdajům za změny v průběhu výstavby objektu, věnujte maximální pozornost přípravě projektu pro budoucí výstavbu. Čas a finanční prostředky vynaložené do této přípravy významným způsobem ovlivní přesnost cenových nabídek za materiály a výstavbu. Takto zpracované podklady jsou i dobrým technickým a právním podkladem pro uzavření smlouvy o dílo včetně ochrany proti nekalým praktikám stavebních dodavatelů a oprávněným reklamacím. Též je dobré mít zpracované dokumenty v rozsahu precizní přípravy pro případné získání dotací na výstavbu objektu a pro technický dozor na stavbě.

Základem k dobré projektové dokumentaci je definice stavebních technologií a materiálů pro budoucí výstavbu objektu. Každý materiál má své specifické vlastnosti, které ovlivní celkovou přesnost, rychlost a energetickou náročnost objektu. Vedle toho je zde i důležitá akustika, akumulační vlastnosti a únosnost materiálu. V neposlední řadě jde i o samotnou cenu. Všechny tyto aspekty řešíme při klientských změnách pro to, aby zadání na následné poptávky cen stavebních dodavatelů byly co nepřesnější. Použité materiály, rychlost výstavby a celková technologická náročnost významně ovlivní budoucí cenu výstavby, proto je důležité tomuto věnovat velkou pozornost již u samotného projektu.

Provozní náklady související s bydlením jsou více a více skloňovaným výrazem mnohých zákazníků při požadavcích na výstavbu či rekonstrukce objektů. V rámci energetické náročnosti jsme schopni každý objekt přepracovat či upravit ze standardní energetické náročnosti C do energetické náročnosti B a nízkoenergetické hodnoty A. U některých vybraných objektů lze přepracováním dosáhnout i na pasivní řešení domů s možností získání dotace.

Propracovaný projekt s detaily šetří čas a peníze

Žádný projekt, který se dnes nabízí na stavebním trhu ve formě typového projektu, neobsahuje veškeré detaily. Tyto detaily následně investoři řeší se stavebními dodavateli až při samotné výstavbě domu, protože typové projekty jsou materiálem pro stavební řízení, nicméně dokumentace pro stavební povolení není to samé jako projektová dokumentace k provedení stavby. Zakoupení typového projektu bez definice detailů podle požadavků investora může mít za následky neočekávané výdaje a problémy s profinancováním stavby i vůči hypotečnímu čerpání finančních prostředků v průběhu stavby.

Naši projektanti a architekti z tohoto důvodu poskytují našim zákazníkům dostatek času na poradenství a konzultace. Zde si objasníme předpokládanou investiční náročnost, technologie, které klient na výstavbu požaduje použít, a další záležitosti.

V rámci poradenství od nás uslyšíte, jaké vhodné technologie lze použít pro výstavbu a související energetickou náročnost objektu. Poradíme Vám bez ohledu na to, jaké jste doposud dostali informace od různých technologický firem, jaké řešení je pro Vás nejlepší. Informace, které získáte, můžete svobodně vyhodnotit a zvážit bez toho, že Vás budeme k čemukoliv z toho, co Vám poradíme, přemlouvat. Pracujeme pro Vás, nikoliv pro dodavatele technologií a materiálů. Za naše doporučení nedostáváme žádné další provize, jsme placeni pouze za služby, které Vám přímo poskytneme. Distancujeme se od toho být placeni za doporučení technologií, které by byly v rozporu s kvalitou či cenou Vašeho investičního záměru.