Energetika a úspory

Energetika a náklady na provoz budov je stále častěji diskutované téma ve vztahu k bydlení, ale i v rámci domácích spotřebičů, které si dnes většina zákazníků vybírá i podle energetického štítku. Z jakého důvodu ale tomu tak není u novostaveb, nebo jen v omezené míře?

Mám zájem
o tuto službu

Energetika, energetický průkaz, optimalizace a úsporné řešení

Co je dnes optimální energetická hodnota. Je to hodnota ukazatele C na energetickém průkazu, nebo je to skutečná hodnota energií, které bude majitel nemovitosti potřebovat pro její provoz. Z našeho pohledu je třeba více sledovat faktické hodnoty, jak by po výstavbě nemovitost měla fungovat a to nejen v projektu a na papíře, ale především v praxi.

Z tohoto důvodu při návrhu stavebních technologií věnujeme celkovému řešení velkou pozornost, jelikož konstrukce obálky budovy mají na samotné energetické náročnosti budovy velký podíl. V rámci těchto parametrů pracujeme u materiálů s veličinami, jako je tepelná vodivost materiálů, akustika a akumulace. Všechny tyto vlastnosti vedle nosnosti na cm2 mají velký význam i pro samotnou kvalitu následné výstavby a komfort bydlení, vytápění a energetické náročnosti. Vedle toho je třeba správně dimenzovat na vypočítanou tepelnou ztrátu objektu technologie pro vytápění, otopnou soustavu a regulaci. V neposlední řadě je dobré pracovat i s počtem uvažovaných osob v objektu pro bydlení a obývání místností v domě. Řešíme i takové maličkosti, zda používat či nepoužívat teplou vodu pro myčku či pračku než tuto vodu ohřívat těmito spotřebiči a zvyšovat si tím náklady na elektřinu.

Obálka budovy

Pod pojmem obálka budovy pojmenováváme obvodové konstrukce objektu ve vztahu vytápěné a nevytápěné části nebo přímo ochlazovaným prostředím. Zde se tedy jedná o konstrukci, která chrání náš dům proti zimě a v létě proti tropickým vedrům. Správné dimenzování tepleného prostupu a izolace na konstrukcích nemá pouze charakter pro zateplení a jedná se celkovou tepelnou ochranu budovy proti ochlazování nebo přehřívání.

Jaký má smysl postavit novostavbu moderního domu a přitom tento objekt dostatečným způsobem neochránit proti nadměrnému ochlazování a v létě proti teplu? V zimě se vynaloží nemalé prostředky na topení a v létě na klimatizaci. Informace, že zaizolovaný dům je špatný, protože „nedýchá“, jsou mýty dávno překonané regulací výměny vzduchu a především správným dimenzování oken či otopné soustavy. Proto je tak důležité i v otázkách energetiky domu věnovat těmto informacím dostatek pozornosti.

Obnovitelné zdroje nebo standardní topení

V době, kdy obnovitelné zdroje více a více plní svou roli primárních systémů vytápění nemovitostí, je poměrně dost nelogickým přístupem volit do vybavení těchto technologií standardní systémy pro spalování plynu či elektrického proudu. Vhodný výběr technologií pro vytápění poté, co je spočítaná teplená ztráta objektu, je klíčový a v kombinaci se sekundárními zdroji lze dosáhnout optimální investice s krátkou návratností. Po 7 -10 letech provozu je investice do těchto technologií zpět a dalších 10 – 20 let je zde velká energetická úspora, která přináší v době neustálého zdražování energií klientům velké úspory. Je více než pravděpodobné, že prodejci standardních technologií klientům toto rozmlouvají a slibují, že se energie budou naopak zlevňovat.

V rámci našich služeb a přípravy projektové dokumentace od nás můžete získat profesionální energetickou studii budoucí náročnosti budovy s detailním návrhem řešení otopné soustavy a technologií, které Vám přinesou velké úspory, a ještě lze u nich žádat o dotace. Součástí výstupu této studie je i průkaz energetické náročnosti budovy.