Dotace na bydlení

Uvažujete o bydlení, které lze realizovat v nízkoenergetickém pasivu? Snižujete energetickou náročnost rekonstrukcí svého domu? Máme pro Vás dobrou zprávu, zajistíme Vám finanční dotaci pro snížení Vaší investiční náročnosti.

Mám zájem
o tuto službu

Dotace pro novostavby a rekonstrukce rodinných a bytových domů

Chystáte se stavět rodinný dům jako novostavbu či se jej rekonstruovat? Máme pro Vás výbornou zprávu, protože k těmto uvažovaným činnostem můžete využít dotačního rámce Nová zelená úsporám, která je platná do konce roku 2020. Navíc od roku 2020 je z hlediska zákona č. 406 /2000 Sb. o hospodaření energií platné, že novostavby budou muset být stavěné jen již jako nízkoenergetické pasivní domy s nulovou energetickou náročností.

Chcete bydlet v energeticky úsporném domě?

Současná doba všem vlastníkům nemovitostí každoročně přináší zdražování hlavních energetických paliv o několik procentních bodů, což představuje v celkové míře značné provozní náklady na provoz budovy. Ačkoliv se to tak nezdá, za posledních 5 let se ceny energií na trhu zdražily téměř čtyřnásobně od původní ceny za jeden kW nebo GJ.

Každý vlastník rodinného či bytového domu, který chce šetřit své provozní náklady, může využít jedinečné příležitosti, jak snížit své energetické náklady tak, že svou novostavbu postaví jako nízkoenergeticky pasivní dům nebo při rekonstrukci zlepší formou zateplení či výměny tepelného zdroje své vlastnosti na minimálně energeticky úsporný či mimořádně úsporný dům. Všechna tato opatření jsou podporována dotacemi, které jsou dostupné pro občany České republiky s trvalým pobytem v ČR, nebo s místem podnikání v ČR.

Investice do energetických řešení přináší velké úspory

Informace, že energeticky úsporné domy jsou dražší o mnoho více, nežli je standardní výstavba domů v kategorii C, patří již k minulosti. Dnes je na trhu tolik dostupných technologických řešení, že se svým řešením potupně dostávají do ekonomicky dostupné třídy cen, kdy nevyužívat těchto technologií při výstavbě rodinného domu je téměř nelogické.

Samotná dotace na dům výrazně pokryje veškeré technologické požadavky energeticky úsporných domů a přitom v této investici klient získává dům s téměř nulovou energetickou náročností, tedy s náročností kolem 10 – 15 kW / m2 / rok, což je spotřeba v rozsahu 10 – 18 000,- Kč u středně velkého rodinného domu s podlahovou plochou 150 – 180 m2. Investice, které tak klient na počátku učiní, se mu rázem během několika let srovnají díky velkému rozdílu cen na provoz objektu a další léta již tyto úspory má do plusu. Navíce je celá investice ponížena o dotační rámec 440 – 550 000 Kč.

Dotace na rekonstrukce rodinných domů

Dotace na rekonstrukce funguje podobně jako u výstavy novostaveb s tím rozdílem, že částka příspěvku není stanovena pevně, ale je poměrová ve vztahu k prováděným investičním a energetickým opatřením, která jsou nedílnou součástí rekonstrukce. Podle dosažené úspory (min 40% a více) je posléze přiznána výše dotační částky z uznatelných nákladů spojených s vylepšením energetické náročnosti objektu. Zde lze kombinovat i formy zateplení s výměnou tepelných zdrojů či instalací zdrojů obnovitelných.

Chcete bydlet levně a komfortně?

Pokud máte zájem o získání dotací, zajistíme pro Vás kompletní podklady pro získání dotace a to v rozsahu projektové dokumentace, energetického posudku a administrativní žádosti o dotaci ať už k novostavbám, tak i k samotným rekonstrukcím. Vždy Vám sdělíme předpokládaný objem úsporných opatření, investiční náročnost a předpokládaný výnos z dotační podpory, která je následně po dokončení Státním fondem pro životní prostředí poskytována vlastníkovi nemovitosti na jeho účet. Navíc na projektovou a technickou část získáte další podporu v dotaci na technickou přípravu projektu, tudíž i na tuto činnost budete mít velice přijatelné náklady.