Máte zájem o podrobné informace k získání licence franšízingu Project Atelier? Zadejte nám zde do připraveného formuláře informace o Vaší firmě nebo osobě. Budeme Vás následně kontaktovat pro projednání dalších detailů.

Poptávka franšízingu

Společnost:* IČ:*
Jméno:* Příjmení:*
Telefon:* E-mail:*
Ulice: Město:*

Podrobné informace k poptávce

 Zde napište Vaší současnou podnikatelskou aktivitu:  Působnost v regionu:*
 

Poptávající bere na vědomí, že jakožto subjekt údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU), č. 2016/679, odesláním vyplněného poptávkového formuláře, spolu s označením příslušného políčka souhlasu, uděluje svůj výslovný souhlas, aby zpracovatel osobních údajů, společnost Comfort Space, a.s., IČ: 28480970, sídlem Kaprova 42, 110 00 Praha 1, jím vyplněné údaje do předmětného poptávkového formuláře na internetových stránkách www.project-atelier.cz, tj. jméno, příjmení, telefon, e-mailová adresa, adresa trvalého bydliště, užil za účelem vypracování obchodní nabídky v jím poptávané záležitosti. Poptávající je oprávněn kdykoli jím udělený souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat a uplatnit právo být zapomenut, a to prostřednictvím e-mailové adresy: gdpr@cs-as.cz. Pro ztotožnění odepření souhlasu je nezbytné k žádosti připojit referenční číslo nabídky. Po vypracování obchodní nabídky budou osobní údaje poptávajícího subjektu vymazány z databáze společnosti Comfort Space, a.s.

* Souhlas se zpracováním osobních údajů k účelu a metodou zde uvedenou
 * položky takto označené jsou povinné k vyplnění